Veilig en Gezond op het Dak
Hoe veilig blijft werk met al dat flexen? Afdrukken

21 november 2017

Ministerie SZW laat onderzoek doen naar flexibele arbeidsrelaties
Oud-minister Lodewijk Asscher heeft in zijn laatste maand als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Met behulp van het onderzoek moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de veranderende arbeidsmarkt voor de arbeidsomstandigheden.Dakrandbeveiliging en markering

In de brief aan de SER spreekt Asscher erover dat “de ontwikkelingen in arbeidsrelaties, zoals de flexibilisering van de arbeid, de toenemende diversiteit in arbeidsrelaties en vormen van bedrijvigheid en de komst van werk, zoals het kluswerk, dat langs digitale weg wordt verhandeld, grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt.” Asscher besluit de brief aan de SER met het verzoek een verkennend onderzoek te doen naar de gevolgen van de veranderende arbeidsrelaties en de veranderingen op de arbeidsmarkt voor het gezond en veilig werken.

Kort samengevat vraagt Asscher onderzoek te doen naar:

  • De consequenties van langer doorwerken voor gezond en veilig werken.
  • De relatie tussen flexibele arbeidsrelaties en gezond en veilig werken.


 
Uitreiking eerste DakSkillCard aan dakdekkers Afdrukken

7 november 2017

Op 8 november worden de eerste DakSkillCards uitgereikt aan leerling-dakdekkers. De DakSkillCard is een pasje, verbonden aan een digitale omgeving waarin werkgevers en werknemers aantoonbaar geregistreerd staan met inspanningen op het gebied van scholing, opleiding, arbeidsomstandigheden en cao-verplichtingen.

Dit gebeurt op het Daksymposium dat door de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche  wordt georganiseerd in het NBC in Nieuwegein. In het kader van de sectorplangelden uit het sociaal akkoord heeft de BIKUDAK-sector in de economische crisis uitvoering gegeven aan een sectorplan en daarmee goede resultaten weten te behalen. Naast de ontwikkeling van de DakSkillCard gaat het om:
-          Circa 400 instromers in bbl 1-2-3 opleidingen op een totale populatie van ca 2500 cao-dakdekkers;
-          Vermindering van uitstroom uit de branche van 40% naar 20% als gevolg van de uitvoering van een uitgekiende, maar eenvoudige HRM-maatregel;
-          Oprichting van een organisatie – B² transities – gericht op het omscholen van werknemers die dreigen uit te vallen naar ander werk.

Op het Daksymposium wordt ook aandacht besteed aan de toekomst van de vakopleiding – het belang om te blijven investeren in de bbl – en aan duurzame inzetbaarheid: hoe zorgen we ervoor dat dakdekkers gezond de eindstreep halen.

Programma Daksymposium 8 november 2017 (aanvang 14.30 uur)

Lees meer...
 
CAO BIKUDAK wijziging artikel 14 Arbeidsomstandigheden Afdrukken

3 oktober 2017

Sociale partners BIKUDAK (VEBIDAK, CNV vakmensen en FNV Bouwen & Wonen) hebben enkele tussentijdse wijzigingen in de cao BIKUDAK voorgesteld. Deze zijn onlangs verbindend verklaard. Met veiligheidsschoenen op het dak

Onderstaand het gewijzigde artikel over persoonlijke beschermingsmiddelen:

Artikel 14 Arbeidsomstandigheden, vierde lid

4. De werkgever is verplicht de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve- en/of individuele valbeveiligingsmiddelen aan de bij hem in dienst zijnde werknemer ter beschikking te stellen:

– gehoorbescherming (bijvoorbeeld oordoppen);
– adembescherming (bijvoorbeeld een gezichtsmasker of stofkap);
– veiligheidsschoenen;
– werkhandschoenen;
– hekwerk;
– harnas met toebehoren.


 
Nieuwe regels opbouw rolsteigers Afdrukken

25 september 2017

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe ­regels voor de opbouw van een rolsteiger. ­Vanaf die datum is het namelijk verplicht om altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Deze nieuwe regel­geving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft.rolsteiger
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform.

Er zijn inmiddels verschillende systemen ontwikkeld, die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

  • het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen, die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers

SBD-toolbox vernieuwd
Doeltreffende voorlichting en onderricht aan het personeel is een verplichting in het kader van de Arbowet (artikel 8). In de platte dakenbranche wordt vaak gebruik gemaakt van rolsteigers. Daarom is ook de SBD-toolbox Verplaatsbaar klimmateriaal (met name rolsteigers) geactualiseerd.
U kunt deze vernieuwde toolbox gebruiken voor uw toolboxmeeting. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de arbovoorlichters van SBD. Ook kunt u de arbovoorlichter in uw regio op aanvraag een toolboxmeeting laten verzorgen. In zo’n geval is het handig om hem eerst een werklocatie te laten bezoeken, zodat hij tegelijkertijd andere specifieke knelpunten/verbeterpunten kan bespreken.

 
Nieuwe boeteregels voor de nieuwe Arbowet Afdrukken

4 september 2017Logo Inspectie SZW

Met de per 1 juli 2017 vernieuwde regels van de Arbowet en het Arbobesluit ziet inspectie SZW scherper toe op naleving van de Arbowet. Daarom is per 1 september 2017 de Beleidsregel Boeteoplegging Arbowet aangepast.

Regel geldt voor alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Ook bedrijfsarts kan boete krijgen
Een andere wijziging in de beleidsregel is dat bedrijfsartsen nu ook beboet kunnen worden als zij nu verplichtingen zoals ze in Arbowet staan, niet nakomen. In de gewijzigde Arbowet is geregeld dat bedrijfsartsen een klachtenprocedure moeten hebben en moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion. Bedrijfsartsen die dit zich hier niet aan houden, krijgen eerst een waarschuwing en de kans om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Download hier factsheet nieuwe Arbowet.

Lees hier de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 42