Veilig en Gezond op het Dak
Boetes voor niet naleven Arbowet verhoogd Afdrukken

18 februari 2019

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak meer geld kosten.
Ook krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om bij het ontbreken van een RI&E en Plan van Aanpak direct een boete op te leggen. Nu kunnen zij dat niet en geven ze vaak eerst een waarschuwing.Veilige dakopgang

Hogere boetes
Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de Arbobalans blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Absoluut te weinig, vindt Van Ark. Zij wil dat werkgevers meer aan preventie gaan doen en dat de naleving van de Arbowet verbetert. Daarom gaat ze de boetes die gelden als de eisen in de Arbowet niet worden nageleefd verhogen.

·        Het ontbreken van een RI&E kan maximaal €4500 gaan kosten (dat was € 3000).
·        Het ontbreken van een Plan van Aanpak kan maximaal € 3000 gaan kosten (dat was € 750).

Andere actiepunten vanuit het ministerie:

Lees meer...
 
SBD op de Bouwbeurs 2019 Afdrukken

28 januari 2019

Van maandag 4 tStand Platte dakenbranche/m vrijdag 8 februari 2019 vindt in de Jaarbeurs te Utrecht de tweejaarlijkse Bouwbeurs plaats. Het beursmotto is dit jaar ‘Tijd om de krachten te bundelen’.

BouwbeursGetrouw aan dit motto heeft ook de platte dakenbranche de krachten gebundeld. In hal 11 (stand nummer 11.A40) vindt u SBD, VEBIDAK, TECTUM en B2 transities onder één 'dak'.

De arbovoorlichters van SBD, Paul Aalders en Ad Verhoeven, zijn aanwezig om uw vragen op het gebied van arbo en veiligheid in de dakbedekkingsbranche te beantwoorden. Hun deskundige adviezen zijn conform de afspraken in de Arbocatalogus Platte daken en naar de laatste stand der techniek. Dus bezoek de stand met uw vragen over o.a.:

  • Opstellen arbobeleid
  • Opstellen en toepassen bedrijfs- en project-RI&E plus Plan van AanpakESF
  • Voorlichting en instructie aan de dakdekker op het dak. Nieuw is dat het bekende dakdekkersboekje is geactualiseerd en nu - dankzij financiering door het ESF - niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Pools, Hongaars en Roemeens beschikbaar is. 

GEBRUIK DEZE LINK EN KRIJG GRATIS TOEGANG
 

 

 
Veilig werken bij vorst en sneeuw Afdrukken

21 januari 2019

Sinds dit weekend is koning Winter in ons land op bezoek. Daarom onderstaand de informatie over werken bij vorst en sneeuw voor dakdekkers en bedrijven:

Basisregels

Allereerst: niet de bouw-CAO maar de CAO voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven is van toepassing:

CAO ARTIKEL 14 – ArbeidsomstandighedenVeilig sneeuw verwijderen

Lid 9: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij sneeuw of ijzel of indien sprake is van een glad dak. De werkgever is in die gevallen verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.
Lid 10: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten indien sprake is van een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.

Aanpak risico’s
Door vorst, sneeuw en andere weersomstandigheden kunne risico’s ontstaan voor veilig en gezond doorwerken. Op grond van artikel 5 van de Arbowet moet het (dakdekkers)bedrijf risico's inventariseren (RI&E opstellen) en maatregelen nemen om deze te beheersen. De te treffen maatregelen, dus ook die bij sneeuw en vorst, moeten zijn opgenomen in een plan van aanpak. In de SBD-toolbox ‘Veilig werken in de winter’ staan de nodige aanbevelingen, gebaseerd op de Arbocatalogus Platte daken.
Neem bij vragen contact op met de arbovoorlichters van SBD.

Onwerkbaar weer en recht op WW
Voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven kan bij vorst en sneeuw ook een beroep worden gedaan op de regeling onwerkbaar weer

 
SBD dakdekkersboekje: geactualiseerd en vertaald Afdrukken

17 december 2018

Het bekende dakdekkersboekje van SBD ‘Wat een dakdekker moet weten én moet toepassen. Gezond en veilig werken op het dak’ is geactualiseerd. Ook is het boekje vertaald naar het Engels, Hongaars, Pools en Roemeens, omdat er in Nederland steeds meer dakdekkers werkzaam zijn uit landen waar deze talen worden gesproken. Deze vertalingen zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het ESF.

Download hier het vernieuwde dakdekkersboekje:

Nederlands

English (Engels)

Polski (Pools)

Magyar (Hongaars)

Românesc (Roemeens)
 
Voorkomen van valgevaar op platte daken Afdrukken

29 november 2018

Onderstaand artikel is verschenen in het blad Bouw + Aanbesteding, nr. 15 (20-11-18), Themanummer Dak & Gevel

Vallen van hoogte is nog steeds arbeidsongevallen oorzaak nummer 1. Volgens het Arbobesluit (art. 3.16) zijn werkgevers verplicht maatregelen te treffen, ongeacht de hoogte waarop wordt gewerkt

Valgevaar bestaat bij de rand van het dak, bij sparingen in het dak en vallen in diepte (b.v. een liftschacht aansluitend op een parkeerdek). Er zijn verschillende manieren om valgevaar te voorkomen. De ideale situatie is een borstwering of een permanent hekwerk (minsteProfessioneel hekwerkns 1 meter hoog). Hekwerken en randbeveiligingen moeten bestaan uit een bovenregel  op tenminste 1 meter boven het dakvlak, een tussenregel en – bij het ontbreken van een dakrandopstand – een kantplank. 

Indien geen borstwering of permanent hekwerk aanwezig is moet men streven naar werken met tijdelijke collectieve voorzieningen. Deze dienen volgens de voorschriften van de leverancier te worden opgebouwd. Zonder voorzieningen moet men op een afstand van minstens 4 meter van de dakrand blijven (de veilige zon), tenzij men is aangelijnd. Ook de opgang naar het dak moet veilig zijn!
Als de werkplek op meer dan 4 meter van de dakrand is, kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare visuele markering op het dakvlak.  

De arbovoorlichters van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) geven de bedrijven in de platte dakenbranche gratis advies en voorlichting over het voorkomen van valgevaar en alle andere voorkomende risico’s in de branche (zie www.sbd.nl).


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 41