Veilig en Gezond op het Dak
Vrijdag 16 maart: Bewust-veilig-dag Afdrukken

5 februari 2018

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ongevallen in de bouw en installatiebranche oploopt. Vallen van hoogte, onveilig werken met machines en gereedschap én problematische communicatie komen nog te vaak voor. Dat willen we niet. Iedereen wil aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis. Natuurlijk is veiligheid álle dagen van het jaar belangrijk! Maar op vrijdag 16 maart staan we er extra bij stil en zijn we met elkaar Bewust Veilig op het werk. logo Bewust-veilig-dag

Het thema veiligheid is in de platte dakenbranche zeker niet nieuw. Al meer dan 15 jaar bezoeken de arbovoorlichters van SBD dagelijks werklocaties en dakdekkersbedrijven en geven advies en voorlichting over veilig en gezond werken.

Sociale partners in de platte dakenbranche onderschrijven het belang van de Bewust-veilig-dag en hebben SBD aangemeld als ‘stakeholder’. Dit betekent dat SBD deze dag extra onder de aandacht zal brengen: door communicatie en activiteiten in het land, met dakdekkersbedrijven en zo mogelijk ketenpartners. De arbovoorlichters van SBD zijn graag bereid om u te ondersteunen bij een veilige activiteit op uw project of in uw bedrijf. Neem hiervoor contact op met de arbovoorlichter in uw regio (Paul Aalders / Ad Verhoeven).
 
Branche-RI&E Platte daken geactualiseerd Afdrukken

1 februari 2018

Op 30 januari 2018 heeft Steunpunt RIE de erkenning verlengd voor de geactualiseerde model branche RI&E (voor bedrijven in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche met maximaal 25 medewerkers). Bedrijven die hun bedrijfs-RI&E plus plan van aanpak aan de hand van deze model RI&E opstellen hoeven geen (dure) externe deskundige in te schakelen. Ook voldoen zij aan de wettelijke verplichting over aanwezigheid actuele RI&E (Arbowet, artikel 3 en 5).

De branche RI&E maakt integraal onderdeel uit van de cao BIKUDAK (artikel 14 lid 13); pdf is hier te downloaden. Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van uw RI&E of het bijbehorende Plan van Aanpak, neem dan contact op met de arbovoorlichters van SBD ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , regio Noord / Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , regio Zuid).

 
Veilig werken bij vorst en sneeuw Afdrukken

11 december 2017

De eerste sneeuw is gevallen. Daarom zetten wij hieronder de informatie over werken bij vorst en sneeuw voor dakdekkers en bedrijven op een rij:

Basisregels

Allereerst: niet de bouw-CAO maar de CAO voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven is van toepassing:

CAO ARTIKEL 14 – ArbeidsomstandighedenVeilig sneeuw verwijderen

Lid 9: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij sneeuw of ijzel of indien sprake is van een glad dak. De werkgever is in die gevallen verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.
Lid 10: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten indien sprake is van een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.

Aanpak risico’s
Door vorst, sneeuw en andere weersomstandigheden kunne risico’s ontstaan voor veilig en gezond doorwerken. Op grond van artikel 5 van de Arbowet moet het (dakdekkers)bedrijf risico's inventariseren (RI&E opstellen) en maatregelen nemen om deze te beheersen. De te treffen maatregelen, dus ook die bij sneeuw en vorst, moeten zijn opgenomen in een plan van aanpak. In de SBD-toolbox ‘Veilig werken in de winter’ staan de nodige aanbevelingen, gebaseerd op de Arbocatalogus Platte daken.
Neem bij vragen contact op met de arbovoorlichters van SBD.

Onwerkbaar weer en recht op WW
Voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven kan bij vorst en sneeuw ook een beroep worden gedaan op de regeling onwerkbaar weer

 
Werken bij harde wind Afdrukken

23 november 2017

Hoor de wind waait door de bomen...
Harde wind kan het werken op daken hinderen of zelfs onmogelijk maken. Het is moeilijk aan te geven wanneer we van harde wind spreken. Dit is sterk afhankelijk van o.a. hoogte, omgeving en de vorm van het gebouw. Ook zijn de werkzaamheden en de te gebruiken materialen van invloed op mogelijke gevaren tijdens het werken bij harde wind. Zorg ervoor dat materieel en materialen niet los kunnen rakenDakschade bij storm of kunnen om/wegwaaien. In de Arbocatalogus Platte daken staan de brancheafspraken en de te nemen maatregelen bij klimaat / harde wind opgenomen.

Collectief (o.a.):

  • Werk bij windkracht 7 tot max. 3 meter hoogte. 
  • Bij windkracht 6 tot max. 10 meter hoogte.
  • Bij windkracht 5 of minder is hoger dan 10 meter werken toegestaan.
  • Maak afspraken over staken van werk bij (te) harde wind.
  • Neem tijdig maatregelen tegen op- en wegwaaien van materialen.
  • Aanpassen werkrooster aan klimaat / weersomstandigheden.

Alle informatie staat ook in de SBD toolbox ‘Voorkomen van ongevallen door harde wind’

 
Hoe veilig blijft werk met al dat flexen? Afdrukken

21 november 2017

Ministerie SZW laat onderzoek doen naar flexibele arbeidsrelaties
Oud-minister Lodewijk Asscher heeft in zijn laatste maand als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Met behulp van het onderzoek moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de veranderende arbeidsmarkt voor de arbeidsomstandigheden.Dakrandbeveiliging en markering

In de brief aan de SER spreekt Asscher erover dat “de ontwikkelingen in arbeidsrelaties, zoals de flexibilisering van de arbeid, de toenemende diversiteit in arbeidsrelaties en vormen van bedrijvigheid en de komst van werk, zoals het kluswerk, dat langs digitale weg wordt verhandeld, grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt.” Asscher besluit de brief aan de SER met het verzoek een verkennend onderzoek te doen naar de gevolgen van de veranderende arbeidsrelaties en de veranderingen op de arbeidsmarkt voor het gezond en veilig werken.

Kort samengevat vraagt Asscher onderzoek te doen naar:

  • De consequenties van langer doorwerken voor gezond en veilig werken.
  • De relatie tussen flexibele arbeidsrelaties en gezond en veilig werken.


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 44