Veilig en Gezond op het Dak
Gehoorschade in de bouw Afdrukken

1 september 2016

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers last heeft van gehoorschade door lawaai op de werkvloer. De Inspectie SZW gaat daarom in de laatste maanden van dit jaar extra streng controleren op geluid op bouwplaatsen.
Kennis- en adviescentrum Volandis, die het onderzoek uitvoerde, geeft aan dat 40% van de werknemers op een bouwplaats meldt last te Bescherming tegen lawaaihebben van lawaai. Ruim één op de vijf heeft ook problemen met horen, bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld. In 2014 kreeg het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 2490 klachten van gehoorschade, waarvan 2147 (ruim 86%) afkomstig uit de bouw.

Boetes
Met de extra strenge controle wil de Inspectie SZW bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust te maken van de gevolgen van lawaai op de werkvloer. De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Slaat de decibelmeter hoger uit dan 85 dB(A) en dragen de werknemers geen gehoorbescherming, dan worden het werk stilgelegd en krijgt het bedrijf een boeterapport. 
De consequenties
Gehoorschade kan gevaarlijke gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat werknemers met een verslechterd gehoor waarschuwings- en instructiesignalen niet of slecht horen. De Inspectie benadrukt de verantwoordelijkheid van werkgevers: erop toezien dat werknemers goede gehoorbescherming dragen, het aanschaffen van geluidarme machines en markeren van werkplekken met een hoog geluidniveau.
Toolbox SBD ‘Herrie op het dak'
Dakdekkers zijn zich niet altijd bewust van het te hoge geluidsniveau waaraan zij worden blootgesteld. Branders, maar ook een heteluchtföhn, gaan ver over de maximaal toelaatbare norm van 85 dB(A). Daarom heeft SBD over dit risico een speciale toolbox beschikbaar. Voor vragen over lawaai of andere risico’s kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de arbovoorlichters van SBD: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (regio Noord) en Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (regio zuid).

Download hier de SBD Toolbox herrie op het dak

 
FNV Bouw opent meldpunt misstanden bouwplaatsen Afdrukken

22 augustus 2016

FNV Bouw gaat een meldpunt openen waar bouwvakkers anoniem gevaarlijke situaties op de bouwplaats kunnen melden. Momenteel zijn we bezig met het inrichten van het meldpunt en willen dit naar verwachting in september starten. Meer informatie volgt op www.fnvbouw.nl.​ FNV Bouw

‘We krijgen zoveel signalen binnen van onregelmatigheden dat FNV Bouw heeft besloten om het meldpunt op te richten’, zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. ‘Bouwvakkers worden vaak gestraft als ze bij hun opdrachtgever klagen. Vooral Poolse en Roemeense uitzendkrachten durven hun mond niet open te trekken, omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen’, vervolgt Dijkhuizen.

Veel ongelukken door miscommunicatie
Veel ongelukken komen door miscommunicatie. Dijkhuizen: ‘Miscommunicatie ontstaat doordat er verschillende talen zoals Pools, Roemeens en Engels worden gesproken. Dit leidt soms tot levensgevaarlijke situaties.’ Vooral kraanmachinisten hebben last van de communicatieproblemen. ‘Kraanmachinisten moeten bij het verplaatsen van materialen communiceren met mensen op de grond. Het is belangrijk dat men elkaar begrijpt, vooral wanneer er ongevallen dreigen te ontstaan’, aldus Dijkhuizen.

Forse stijging dodelijke ongevallen
De Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid meldt dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw fors is gestegen. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 42 bouwvakkers door een ongeluk op het werk om het leven. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 27.​

 
Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting Afdrukken

26 juli 2016

(Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit constateert de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57%; in 2015 was dat gedaald naar 19%. De situatie is daarmee duidelijk verbeterd.

Fysieke belasting is een belangrijke veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw. Daarom heeft fysieke belasting en de verbeteriFysieke belasting dakdekkersng van de arbeidsomstandigheden in de bouw de afgelopen jaren een hoge prioriteit gekregen van de Inspectie SZW. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt, maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. De betrokken branches en doelgroepen zijn ieder jaar geïnformeerd over de regels met betrekking tot fysieke belasting en over de inspecties. De Inspectie controleerde ieder jaar een groot aantal zware beroepen, zoals betonstaalvlechter, dakdekker, gipsblokkensteller, stukadoor, metselaar en nog 11 andere beroepen.

Volgens de Inspectie geven de bereikte resultaten – veel minder overtredingen – duidelijk weer dat een juiste interventiemix van overleg, samenwerking met branches, een goede communicatie en handhaving waar nodig van groot belang is. Het levert een duidelijke bijdrage aan een gezondere en veiligere bouwbranche.

Continue aandacht van de Inspectie SZW voor het onderwerp fysieke belasting blijft echter noodzakelijk, juist om te zorgen dat werknemers in de bouw duurzaam inzetbaar blijven.

Factsheet
In de Factsheet Fysieke belasting in de bouw worden de belangrijkste resultaten van de inspecties in 2015 vermeld en vergeleken met inspectieresultaten van voorgaande jaren (figuur 2). Het aantal overtredingen in de beroepsgroep Dakdekker platte daken is gedaald van 25% (2013), naar 6% (2014) tot 5% (2015).  

 

 
Voor de vakantie extra aandacht voor veiligheid Afdrukken

19 juli 2016

In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen in de bouw volgens de Inspectie SZW flink toegenomen in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. De Inspectie roept werkgevers dan ook op zo vlak voor de vakantie extra aandacht te besteden aan veiligheid.
 
Hoewel er geen officiële bouwvakantie is, wordt het werk op veel bouwlocaties nog even afgerond of wordt er extra hard gewerkt voor de werkzaamheden een tijdje stil komen te liggen. Het is volgens de Inspectie gebruikelijk dat het aantal ongevallen in de aanloop naar de zomervakantie oploopt, maar de procentuele groei ten opzichte van vorig jaar baart haar veel zorgen.dakkapellen in de steigers In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015.
 
Gevaarlijke bedrijfstak
De meeste ernstige en dodelijke ongevallen in de bouw hebben plaatsgevonden in de algemene burgerlijke bouw en de utiliteitsbouw. Bouwvakkers die gewond raken komen in het ziekenhuis terecht, krijgen blijvend letsel of gaan dood door drie oorzaken: bij meer dan de helft van de ongevallen is de oorzaak vallen van hoogte of struikelen, bijna een kwart wordt getroffen door voorwerpen en 15% van de ongevallen komt door contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats. Daardoor behoort de bouw tot de top drie van gevaarlijkste bedrijfstakken.
 
Ongelukken voorkomen door toezicht

Lees meer...
 
Week van de RI&E Afdrukken

9 juni 2016

Beroepsziekten, pesten op het werk en arbeidsongevallen: een preventieve aanpak voor veilig en gezond werken staan volop in de aandacht. Een Week van de RI&Ebelangrijk instrument om preventie op een structurele manier aan te pakken is de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E, die plaatsvindt van 13-17 juni, staat de RI&E centraal op de agenda.

Investeren in arbo = investeren in productiviteit
Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers. Dit levert ondernemers voordelen op: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in veel gevallen de productiviteit.

Heeft u uw RI&E platte daken wel goed op orde? Neem voor gratis advies contact op met de arbovoorlichters van SBD ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ).

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 53