Veilig en Gezond op het Dak
Nieuwe website Arbocatalogus Platte daken Afdrukken

23 september 2019

Wie nu op www.arbocatalogus-plattedaken.nl klikt, krijgt een geheel nieuwe website te zien. Deze vernieuwde website is een stuk gebruikersvriendelijker en toegankelijker dan de oude. Er is o.a. een duidelijke zoekfunctie toegevoegd. ESF

De weg ernaartoe is afgelegd door de ‘Klankbordgroep Arbocatalogus Platte daken’. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, teneinde een zo groot mogelijk draagvlak binnen de branche te krijgen. Afgelopen zomer is alle informatie van de oude naar de nieuwe Arbocatalogus overgezet, met deze nieuwe website als resultaat.
Het project ‘vernieuwde arbocatalogus Platte daken’ maakt deel uit van het ESF DI-project Dakdekker blijven en is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het ESF.   


 
Dakdekker Ed strijdt voor zonbescherming Afdrukken

25 juli 2019Bescherm jezelf tegen UV en hitte!

Op 4 juli berichtten wij op deze website over de extra maatregelen tegen de hitte in de nieuwe cao BIKUDAK. 

Hoe groot het belang van deze bescherming is, kan niemand beter dan dakdekker Ed duidelijk maken. Lees hieronder zijn verhaal (bron: Cobouw)

Dakdekker Ed strijdt voor zonbescherming

 

 

 

 
Arbo en veiligheid in CAO BIKUDAK 2019-2020 Afdrukken

4 juli 2019

Partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen over een nieuwe CAO. De CAO heeft een looptijd van twee jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Zij kent een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2019 en 3% per 1 juli 2020. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de ruim 2.700 dakdekkers in deze branche van in totaal 3.700 werknemers.

Werken bij hitte
Vermeldenswaardig, juist in deze periode met hoge temperaturen, is de afgesproken aanvulling in artikel 14 (arbeidsomstandigheden) over te verstrekken PBM bij werken in hitte/UV-straling. Deze afspraak is van groot belang omdat de UV-straling de laatste jaren in ons land steeds vaker hoge waardes bereikt!

Artikel 14 (arbeidsomstandigheden), lid 4. wordt als volgt aangepast:

De werkgever is verplicht de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve en/of individuele valbeveiligingsmiddelen aan de bij hem in dienst zijnde werknemer ter beschikking te stellen:zonnebril met UV-bescherming
- gehoorbescherming (bijvoorbeeld oordoppen);
- adembescherming (bijvoorbeeld een gezichtsmasker of stofkap);
- veiligheidsschoenen;
- werkhandschoenen;
- hekwerk;
- harnas met toebehoren;
- zonnebril met UV-bescherming;
- (zonne)pet met nekflap ter bescherming tegen UV-straling;
- UV-beschermende werkkleding;
- zonnebrand.

Lees hier het hele onderhandelingsresultaat


 
Werken in de hitte! Afdrukken

24 juni 2019

De zomer is losgebaWarm en zonnig!rsten. Tot voor kort hadden we nog aangename werktemperaturen. Maar dat is inmiddels veranderd. Wat zijn de afspraken over werken bij warm weer en blootstelling aan UV-straling? Op grond van de Arbowet en rekening houdend met de aard van het werk moeten we ons beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). Het verstrekken en dragen van huidbeschermende werkkleding is noodzakelijk; niet alleen nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming tegen UV-straling, schuren/schaven, snijden en stoten.

In de CAO BIKUDAK (2018) staan de volgende afspraken:

ARTIKEL 8       

Arbeidsduur en arbeidstijden, lid 2.

a.       De normale arbeidstijden liggen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur. De dagelijkse arbeids- en rusttijden worden door de werkgever, na redelijk overleg met en met instemming van een representatief deel van de werknemers in zijn onderneming respectievelijk op het werkobject, vastgesteld.

b.      Bij een verwachte buitentemperatuur van 25 graden Celsius of hoger kan de werkgever een tropenrooster instellen. De normale arbeidstijd begint dan om 05.30 uur.

ARTIKEL 14

Arbeidsomstandigheden, lid 11.

11.   De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij een temperatuur van 40 graden Celsius of hoger, gemeten op een hoogte van 1,50 meter boven de werkplek. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen.


Ook in de Arbocatalogus Platte daken staan deze CAO-afspraken. De te nemen maatregelen en extra informatie over de risico’s staan in de handreiking voor werkgevers en in de SBD toolbox. Zet de maatregelen ook in het Plan van Aanpak bij de bedrijfs-RI&E.

Kijk ook eens op de onlangs geactualiseerde website Arboportaal voor meer nieuws en informatie over o.a. dit onderwerp.

Handreiking Werken in de hitte

Toolbox UV-straling
 
Eén bouwplaats, eenduidige communicatie Afdrukken

17 juni 2019

Veiligheid begint met eenduidige communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Door middel van eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren ondanks een eventuele taalbarrière of als er sprake is van veel omgevingslawaai. De verschillende (hand)gebaren worden op de website www.bouwspraak.nl  getoond en toegelicht.Pictogram Gevaarlijke stoffen

Acht talen
Het gaat om een aantal veelal signalerende gebaren, bedoeld om elkaar snel en eenvoudig te attenderen op onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan gebaren voor: Help, Stop, Naar beneden en Naar voren. De website is in de talen Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks beschikbaar en is uiteraard smartphone vriendelijk.

Iedereen veilig thuis
Met Bouwspraak maakt de sector een stap om de veiligheid in de Bouw & Infra te vergroten. Veiligheid begint met heldere, universele communicatie voor en door iedereen. De werkgeversorganisaties zijn blij met deze belangrijke stap op weg naar een veiligere bouwplaats. De bouw móet veiliger! Ook werknemersorganisaties als FNV en CNV zijn erg ingenomen met het initiatief. Zij streven jarenlang naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Samen veilig werken
Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB de handen ineen voor een veilige sector. Zij onderschrijven het belang van samen veilig werken en zijn trots op de samenwerking.


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 48